תקציר עמ׳ 102 - ת. 6

מציאת מינימום מוחלט ומקסימום מוחלט בתחום נתון