תקציר נקודות קיצון מוחלטות - פונקציות רציונאליות

מציאת מינימום מוחלט ומקסימום מוחלט, עמ׳ 101 - דוגמה