תקציר עמ׳ 91 - ת. 55

חקירת פונקציה רציונאלית וסרטוטה