תקציר עמ׳ 87 - ת. 42

חקירת פונקציה רציונאלית עם פרמטרים