תקציר עמ׳ 83 - ת. 2

חקירת פונקציה רציונאלית כאשר הגרף נתון