תקציר עמ׳ 79 - ת. 28

מציאת פרמטרים של פונקציה רציונאלית