תקציר עמ׳ 74 - ת. 36

מציאת נקודת חיתוך של פונקציה עם אסימפטוטה אופקית