תקציר מציאת אסימפטוטות המאונכות לצירים  

עמ׳ 73 - דוגמה ב'