תקציר אסימפטוטות אופקיות - פונקציות רציונאליות

כללים למציאת אסימפטוטה אופקית של פונקציה רציונאלית, עמ' 71 - דוגמה א'