תקציר עמ׳ 70 - ת. 34

מציאת נקודות "חור" בגרף של פונקציה