תקציר פונקציה עם נקודת אי הגדרה שבה אין לפונקציה אסימפטוטה אנכית

דוגמה לפונקציה שאינה מוגדרת בנקודה מסוימת וללא אסימפטוטה - עמ' 68 - דוגמה ד'