תקציר עמ׳ 69 - ת. 20

תרגיל בנושא אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x בפונקציות רציונאליות