תקציר אסימפטוטה המאונכת לציר ה-x

הגדרת האסימפטוטה אנכית, עמ' 67 - דוגמה ג'