תקציר התנהגות פונקציה בסביה של נקודת אי הגדרה

עמ׳ 66 - דוגמאות א' ו-ב'