מציאת תחומי עלייה וירידה עם פרמטרים ואי שוויונות של פונקציה רציונאלית