תקציר עמ׳ 64 - ת. 25

מציאת תחומי עלייה וירידה עם פרמטרים ואי שוויונות של פונקציה רציונאלית