מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה רציונאלית, מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה, מציאת נקודה על פי שיפוע