תקציר עמ׳ 63 - ת. 18

מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה רציונאלית, מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה, מציאת נקודה על פי שיפוע