תקציר עלייה וירידה - פונקציות רציונאליות

מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה רציונאלית, עמ' 62 - דוגמה