מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית עם פרמטרים ואי שוויונות