תקציר עמ׳ 55 - ת. 49

מציאת הזווית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x