מציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה רציונאלית ונקודת ההשקה