תקציר משיק - פונקציות רציונאליות

מציאת פונקציה עם פרמטרים בעזרת נקודת השקה ושיפוע