תקציר תחום הגדרה - פונקציות  רציונאליות

מציאת תחום הגדרה של פונקציה רציונאלית, עמ' 47 - דוגמה