תקציר עמ׳ 46 - ת. 17

סרטוט גרף פונקציה על פי גרף פונקציה נתונה