הפונקציה  f(x) = IxI , אי הגזירות של הפונקציה  f(x) = IxI  באפס, התיאור הגרפי של פונקציה עם ערך מוחלט, עמ' 45 - דוגמה