תקציר עמ׳ 41 - ת. 11

חישובים שונים על פי גרפים נתונים