תקציר עמ' 36 - דוגמה

חישובים שונים על פי גרף הפונקציה הנגזרת