תקציר נקודות פיתול והקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

תיאור גרפי של פונקציה על פי הנגזרת ולהיפך