תקציר עמ׳ 33 - ת. 19

תרגיל חזרה בחקירת פונקציה - פולינומים