תקציר עמ׳ 32 - ת. 15

תרגיל חזרה בנושא עלייה וירידה - פולינומים