תקציר עמ׳ 31 - ת. 9

תרגיל חזרה בנושא נקודות קיצון עם אי שוויונות - פולינומים