תקציר עמ׳ 29 - ת. 25

תרגיל חזרה בנושא נגזרת ומשיק - פולינומים