תקציר עמ׳ 28 - ת. 22

תרגיל חזרה בנושא נגזרת ומשיק - פולינומים