תקציר עמ׳ 27 - ת. 15

תרגיל חזרה בנושא משיק - פולינומים