תקציר הנגזרת פונקציה מורכבת עם מעריך שלם ושלילי

עמ' 22 - 23 - דוגמאות ג' - ד'