תקציר הנגזרת של מנת שתי פונקציות 

עמ' 21 - 22 - דוגמאות א' - ב'