תכונות פונקציות החזקה עבור n טבעי זוגי ו-n טבעי אי זוגי