תקציר עמ׳ 18 - ת. 11

נגזרת של מכפלת שתי פונקציות בשתי דרכים