תקציר הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות

הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות, עמ׳ 17 - 18 - דוגמאות א׳ - ב׳