תקציר עמ׳ 16 - ת. 9

מציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי