תקציר נקודות קיצון, עלייה וירידה - פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

משפטים למציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה, עמ' 14 - דוגמה