משפטים למציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה, עמ' 14 - דוגמה