תקציר משיק לגרף של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

עמ' 12 - דוגמה