תקציר עמ' 395 - ת. 9

משפט הקוסינוסים - תרגיל חזרה