תקציר עמ' 394 - ת. 5

משפט הקוסינוסים - תרגיל חזרה