תקציר עמ' 392 - ת. 8

בעיות עם יחסים ונעלמים - משפט הקוסינוסים