תקציר מעגל - משפט הקוסינוסים

חזרה על משפט הקוסינוסים וזהות הקוסינוס, עמ' 390 - 391 - דוגמה א'