תקציר עמ' 200 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות