תקציר עמ' 198 - ת. 8

תרגיל בנושא הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות