תקציר עמ' 197 - ת. 4

תרגיל בנושא הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות