תקציר עמ' 196 - ת. 10

תרגיל בנושא אי שוויונים בין מיתרים ומרחקיהם מהמרכז