תקציר אי שוויונים בין מיתרים ומרחקיהם מהמרכז

משפטים לגבי אי שוויונים בין מיתרים